Odborné zemědělské poradenství

Společnost AgroConsult Bohemia plynule navazuje na odkaz společnosti stejného názvu, která byla založena v roce 1999 v Praze. V průběhu posledních 16 let prošla firma různými fázemi svého vývoje. Od svého založení byla významným aktivátorem  zemědělského poradenství v České republice. Stála u zrodu moderního ekonomického posuzování zemědělských podniků, které si historicky nesly v rámci své organizační struktury mnoho problémů. S příchodem investičních dotací okamžitě zhodnotila své zkušenosti a stala se lídrem ve zpracování dotačních žádostí. V roce 2015  došlo k znovuzaložení firmy, která se bude primárně věnovat poradenství v zemědělském sektoru, tak jak měla za cíl již od svého počátku. Smyslem práce našich poradců je poskytnout klientům pomoc, která se vyplatí.

Zemědělství

Zásadní sektor, ve kterém vyvíjíme převážnou část svých poradenských aktivit. Sektor, který má zásadní vliv na vytváření vazeb v krajině.

Potravinářství

Odvětví, které patří svým významem k důležitým sektorům naší ekonomiky se zásadní měrou podílí na výdajích našich domácností.

Lesnictví a rybářství

Jsou obory, které mohou spoustu podpor čerpat podobně jako zemědělské podniky prostřednictvím agentury SZIF.

O naší společnosti

15 let zkušeností

Kvalita poradenství je zásadně ovlivněna zkušenostmi, ty nám pomáhají v jasné orientaci v problémech a v hledání jednoduchých řešení.
Při poradenské činnosti přijímáme na základě zkušeností přiměřená rizika.

Férové jednání

Náš zákazník je vždy přesně informován o podmínkách sjednané poradenské činnosti a až do uzavření smlouvy je seznámen s detailní cenovou nabídkou. Snažíme se reagovat na požadavky klienta a případné  změny a připomínky zpracujeme.

Flexibilita

Pružně reagujeme na nové podněty, změny v legislativě a změny na trhu. Dokážeme efektivně splnit vaše představy. V krátkém časovém horizontu zvládneme připravit a zpracovat zadané projekty. Včasné rozpoznání správného řešení ušetří klientům čas i finance.

Aktuality

Dejte nám o sobě vědět, zavoláme Vám.

Chtěli byste s námi mluvit po telefonu? Pokud ano, stačí jen vyplnit formulář a my se Vám ozveme.

Chtěl bych probrat: