Naše služby

Poradenství při nákupech a prodejích společností
V rámci ekonomického života společnosti se odvětví často vyvíjí a roste. A pak přirozeně dochází  ke konsolidaci trhu. Chcete této konsolidaci udávat směr a nechcete být pasivním hráčem, který čeká na reakci ostatních a pak přichází o podstatnou výhodu při vyjednávání. Odpovědí na sílící konkurenční prostředí v zemědělství pro Vás může být spojení se silným strategickým partnerem číst více
Ekonomické poradenství
Analýza hospodaření podniku je základním výchozím krokem pro zahájení ekonomického poradenství. Tento rozbor se skládá z komplexní finanční a nákladové analýzy posledních dvou až čtyř let. Zjištěná nákladovost jednotlivých odvětví spolu s posouzením finanční situace podniku jsou podkladem pro formulaci vhodné strategie, rozvojového konceptu, optimalizace výrobní struktury či včasného rozpoznání krize a následné sanace podniku. Optimalizace výrobní číst více
Dotační poradenství
Na základě zkušeností z minulých let a aktivní spolupráce s příslušnými státními orgány jsme připraveni pomoci zemědělským podnikům v získání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova.  V rámci procesu získání dotace naše společnost nabízí komplexní poradenství od formulování myšlenek Vašich investičních záměrů, přes určení strategie podání projektu, organizaci výběrového řízení až po proplacení dotace na účet žadatele. V návaznosti na zkušenosti číst více
Analýzy a komentáře zemědělství
Naší snahou je se vyjadřovat k aktuálním otázkám českého zemědělství. Komentovat Vize, trendy a strategie v oblasti vývoje zemědělského sektoru, Systémy investičních podpor v zemědělství, Provozní a investiční financování v zemědělství, Financování zemědělské techniky, Financování státní i nestátní zemědělské půdy. číst více
Financování projektu
Pro vaše projekty jsme schopni získat financování. Naši klienti nejvíce projevují zájem o investiční úvěry a financování nákupu zemědělské půdy. V neposlední řadě je to stále sílící poptávka po financování nákupu zemědělských společností. číst více
Jak Vám můžeme pomoci?

Ať už máte jakoukoliv otázku, kontaktujte nás.