Státní zemědělský intervenční fond ke dni 25. června 2024 schválil na základě alokace stanovené Ministerstvem zemědělství ČR 59 Žádostí o dotaci v rámci
intervence 54.78 Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství.

Do 30 dnů od data vydání tiskové zprávy budou níže uvedení žadatelé vyzváni k podpisu Dohody o poskytnutí dotace. Prostřednictvím Portálu farmáře (sekce
„Nová podání“ → „Odeslané dokumenty ze SZIF“) bude žadatelům zaslán zvací dopis k podpisu Dohody včetně návrhu Dohody a aktuální podoby Žádosti o dotaci,
případně budou žadatelé vyzváni k úpravě Žádosti o dotaci.

Schválené Žádosti o dotaci v rámci kontinuálního příjmu žádostí Strategického plánu SZP – intervence 54.78 Podpora poradenství, záměr a) Individuální poradenství – průběžné schvalování – 28. 6. 2024

Zdroj: www.szif.cz