O Nás

S aktivitami společnosti AgroConsult Bohemia s.r.o. se setkáváme již na počátku roku 2000.  Po roce 2008 výrazně posiluje společnost své postavení na trhu, zejména vlivem úspěšné akvizice ze strany společnosti GE Money Bank, která má zásadní podíl na financování českého zemědělství. V roce 2012 se vlivem administrativních změn společnost AgroConsult Bohemia více orientuje na plnění interních požadavků banky.

V roce 2015, dochází ke transformaci společnosti, která se primárně věnuje poradenství v zemědělském sektoru a společnost se zaměřuje na ekonomické, organizační a strukturální poradenství. Cílem je větší posun od zpracování projektových žádostí PRV k poradenství při nákupu a prodeji zemědělských podniků. Právě zde můžeme nejvyšší měrou uplatnit nabyté zkušenosti.

Je zřejmé, že rozhodujícím aspektem úspěšnosti podniku je úroveň jeho řízení. Úkolem poradenství je proto zajistit pro kvalitní řízení podniku dostatek informací. Tyto informace mohou být z podniku získány z dlouhodobé analýzy činnosti, kdy poradce nezávisle posuzuje aktivity podniku a porovnává jeho hospodaření s jinými podniky a navrhuje řešení, která se jinde již osvědčila.

Poradce dále poskytuje podniku informace o současných podmínkách zemědělského sektoru a umožňuje mu orientaci v příslušných pravidlech, nařízeních, ale i možnostech čerpání finančních prostředků.

Management zemědělského podniku v současné době vyžaduje široké spektrum podpůrných činností, a proto i v naší firmě pracují špičkoví specialisté pro jednotlivé oblasti zemědělského podnikání.

Jak Vám můžeme pomoci?

Ať už máte jakoukoliv otázku, kontaktujte nás.