SZIF zveřejnil výsledky 1. kola příjmu žádostí v rámci Strategického plánu SZP na období 2023–2027.

Seznamy doporučených žádostí naleznete níže.

 

33.73 – Investice do zemědělských podniků

Intervence 33.73 a) – živočišná výroba do 2 mil pro zemědělce do 150 ha ZDE

intervence 33.73 b) – rostlinná výroba do 2 mil pro zemědělce do 150 ha ZDE

Intervence 33.73 c) – investice do chovu skotu ZDE

Intervence 33.73 d) – investice do chovu prasat ZDE

Intervence 33.73 e) – investice do chovu drůbeže ZDE

intervence 33.73 f) – investice do ostatní živočišné výroby ZDE

Intervence 33.73 g) – intervence do rostlinné výroby ZDE

Intervence 33.73 h) – investice do vinné révy ZDE

Intervence 33.73 i) – investice do Welfare drůbeže ZDE

 

34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů

Intervence 34.73 a) – investice do zpracování zemědělských produktů – zemědělci MSP ZDE

Intervence 34.73 b) – investice do zpracování zemědělských produktů – zpracovatelské podniky MSP ZDE

Intervence 34.73 c) – investice do zpracování zemědělských produktů – velké podniky ZDE

 

49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce

Intervence 49.75. a) – začínající zemědělci muži ZDE

Intervence 49.75. b) – začínající zemědělci ženy ZDE

 

51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů

Intervence 51.77. Inovace ZDE

 

53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP

Intervence 53.77 a) – investice v prvovýrobě ZDE

Intervence 53.77 b) – investice ve venkovských oblastech ZDE

Intervence 53.77 c) – bez investice v prvovýrobě ZDE 

Intervence 53.77 d) – bez investice ve venkovských oblastech ZDE 

Intervence 53.77 e) – bez investice v lesnictví ZDE

 

Zdroj: www.szif.cz