Dne 1. 6. 2023 schválil ministr zemědělství Ing. Zdeněk Nekula Pravidla, kterými se
stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty rozvoje venkova v rámci
Strategického plánu SZP na období 2023–2027 (dále jen „Pravidla“), pro 1. kolo příjmu
žádostí.

Ministerstvo zemědělství vyhlašuje 1. kolo příjmu žádostí pro intervence:

33.73 – Investice do zemědělských podniků

34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů

49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce

51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů

53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 22. 8. 2023
8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

V 1. kole se rozdělí celkem více než 8 mld. Kč, které budou směřovat zejména na investice
do zemědělských a potravinářských podniků a na zahájení činnosti mladých zemědělců. Nedílnou
součástí 1. kola je podpora inovací a projektů spolupráce.

Finanční objem, v němž budou po vyhodnocení schváleny projekty, je u jednotlivých operací
předběžně stanoven následovně:

Intervence Alokace (Kč)
33.73 – Investice do zemědělských podniků 4 856 343 174
34.73 – Investice do zpracování zemědělských produktů 2 380 000 000
49.75 – Zahájení činnosti mladého zemědělce 682 515 040
51.77 – Inovace při zpracování zemědělských produktů 95 200 000
53.77 – Podpora operačních skupin a projektů EIP 267 750 000
Celkem 8 281 808 214

Konečná částka pro závazkování projektů může být upravena podle stavu aktuálního kurzového
přepočtu.

Úplné znění Pravidel je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese Ministerstva
zemědělství www.eagri.cz/spszp (subportál Dotace – Strategický plán SZP 2023–2027
a příslušné intervence) a rovněž na stránkách Státního zemědělského intervenčního
fondu www.szif.cz v sekci Strategický plán 2023–2027.

Příloha č. 1: Obecné podmínky pro poskytování dotace platné pro 1. kolo příjmu žádostí

Zdroj: www.szif.cz