Agroconsult posiluje – nabídka spolupráce pro zemědělské poradce

Naše společnost se v rámci nové strategie rozhodla nabídnout možnost spolupráce zemědělským poradcům formou rozšíření sítě svých externích spolupracovníků. Chceme fyzickým osobám i obchodním společnostem poskytnout možnost využít toho, co máme a umíme. Reagujeme tímto nejen na tržní, ale i na legislativní vývoj zemědělství, kde právě v této formě spolupráce vidíme budoucnost.

Primárně bychom se chtěli orientovat na obory zemědělská ekonomika, rostlinná a živočišná výroba, ochrana přírody a krajiny.

V rámci nabízené spolupráce bude možné využít zázemí společnosti. Spolupracující externí poradce se bude moci věnovat pouze svojí práci, tedy odbornému zemědělskému poradenství. Tuto příležitost mají nejen začínající osoby z řad poradců, ale i ti, kdo na zemědělském poradenském trhu již nějakou dobu působí.

Jde nám o dlouhodobou kooperaci, která spočívá v zaštítění poradenských aktivit a propůjčení firemní identity (např. uvedení na webových stránkách společnosti, možnost vystupovat pod firemním e-mailem) a v neposlední řadě začlenění do poradenského programu ADVIGREEN, díky němuž mohou klienti těchto poradců čerpat dotace na jejich poradenské služby.