Společenská odpovědnost

Pohybujeme se v oblasti, jejíž výsledek závisí na vzájemné komunikaci, vztahu, podpoře dobré věci. Není nám proto lhostejný osud lidí, kteří neměli takové štěstí a potřebují podporu druhých. Proto společnost AgroConsult poskytuje finanční, materiální či odbornou pomoc řadě dobročinných a obecně prospěšných organizací.

Oblasti, na které se zaměřujeme, jsou čtyři:

  • Znevýhodněné děti a jejich vzdělání
  • Pomoc znevýhodněným spoluobčanům
  • Sportovní aktivity dětí
  • Kulturně charitativní akce

Domov sv. Anežky, o.p.s. je obecně prospěšná společnost, jejímž posláním je podpora a pomoc lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života, žít samostatný, soběstačný a důstojný život s odpovídajícím sociálním postavením a naplněnými potřebami užitečnosti a potřebnosti.

Domov sv. Anežky, o.p.s. poskytuje sociální služby (sociální rehabilitace, sociálně terapeutické dílny, podpora samostatného bydlení) a provozuje chráněné pracovní dílny a chráněná pracoviště (truhlářská, keramická, tkalcovská, PO-TISK, údržba veřejné zeleně a další).