Poradenství při nákupech a prodejích společností

V rámci ekonomického života společnosti se odvětví často vyvíjí a roste. A pak přirozeně dochází  ke konsolidaci trhu. Chcete této konsolidaci udávat směr a nechcete být pasivním hráčem, který čeká na reakci ostatních a pak přichází o podstatnou výhodu při vyjednávání. Odpovědí na sílící konkurenční prostředí v zemědělství pro Vás může být spojení se silným strategickým partnerem nebo jinými osobami na trhu. Máte vybranou konkrétní společnost pro spojení, ale nemáte dostatečné zkušenosti nebo kapacity na provedení kroků spojených s její fúzí.

Proč právě s námi:

Respektujeme Vaše priority, kterým vždy individuálně podřídíme způsob provedení transakce. Nabízíme komplexní služby, v případě potřeby využijeme i našich externích poradců pro daňový, právní či účetní servis. Více než 15 let zkušeností nám dává profesionální nadhled, mnohdy tolik potřebný pro úspěšné vyřešení celé transakce. Důležitým faktem pro využití externích služeb při prodejích podniku je ten, že většina klientů se do této situace dostane poprvé v životě. Cílem spolupráce je vždy plně respektovat změny v prioritách i osobního života prodávajícího.

Fúze a prodeje firem:

Zkušenosti z jiných transakcí se vyplatí při spolupráci v procesu prodeje zemědělského podniku a to nejen v otázkách stanovení ceny a způsobu převzetí jiné společnosti, ale i při osobním poradenství manažera podniku.

Služby pro kupující

Možností expanze je mnoho a každá má svá specifika. Vypracujeme pro Vás varianty expanze a provedeme studii jejich proveditelnosti a výhodnosti. Porovnáme možnosti akvizic a fúzí v zemědělském sektoru.

Můžeme pro Vás komplexně realizovat fúzi nebo akvizici po celé České republice. Vyhledáme možné cílové společnosti. Anonymita otevírá dveře pro další jednání. Vypracujeme hodnocení cílové společnosti a připravíme indikativní nabídku na spojení. Provádíme due diligence a podpoříme Vás v komerčních aspektech smluv, také budeme koordinovat práce s vybranou právní firmou.

Služby pro prodávající

V případě, kdy prodej Vaší společnosti plánujete v delším časovém horizontu, pomůžeme Vám vyhodnotit, zda je Vaše společnost připravena na prodej, a navrhnout kroky, které mohou zvýšit pravděpodobnost úspěchu takovéto transakce. Pomůžeme identifikovat slabá místa a navrhnout jejich eliminaci. Vše s ohledem na vývoj trhu a načasování, optimální strategii prodeje nebo fúze. Tyto včasné kroky se pak velmi pozitivně odráží v tržní ceně společnosti.

Jak Vám můžeme pomoci?

Ať už máte jakoukoliv otázku, kontaktujte nás.