Analýzy a komentáře zemědělství

Jedním z našich záměrů je vyjadřovat se k aktuálním otázkám českého zemědělství. Komentovat vize, trendy a strategie v oblasti vývoje zemědělského sektoru, Systémy investičních podpor v zemědělství, Provozní a investiční financování v zemědělství, Financování zemědělské techniky, Financování státní i nestátní zemědělské půdy.

Našimi studiemi je často doprovázen vstup nových subjektů na agrární trh, nebo se stávají podkladem klíčových rozhodnutí směřujících k fúzím či nákupu společností.

Jsme přímým účastníkem diskusí s představiteli významných podniků, kde klienti chtějí valorizovat své názory při klíčových rozhodnutích.

Do naší činnosti na tomto poli spadá i spolupráce se zástupci z prostředí medií, kde komentujeme aktuální témata, ale také vstupujeme do veřejné diskuze o českém zemědělství a potravinářství. Zde cílíme na zdůraznění environmentálního významu zemědělství či kvalitu českých potravin.

Náš pohled je vždy podepřen více než dvacetiletou zkušeností v agropotravinářském sektoru a spoluprací s odborníky z privátního či akademického prostředí.

Jak Vám můžeme pomoci?

Ať už máte jakoukoliv otázku, kontaktujte nás.