Poradenství ADVIGREEN

Certifikací poradenské služby a systému řízení poskytování poradenské služby v oblasti zemědělství chceme:

 • Spolehlivě poskytovat poradenskou službu v souladu s nejlepší praxí,
 • zajistit a prokázat splnění požadavků v zemědělské oblasti,
 • získat konkurenční výhodu při uzavírání odběratelských smluv,
 • garantovat svým zákazníkům sjednanou kvalitu dodávek poradenských služeb,
 • umožnit využívat poradenské služby s významnou dotační podporou,
 • zajistit lepší dostupnost poradenství,
 • standardizovat procesy poskytování poradenských služeb,
 • zlepšovat svoji výkonnost při poskytování poradenských služeb,
 • doložit svoji způsobilost nejen v rámci výběrových řízení.

ESG odpovědnost 

Chápeme, že podnikání má vliv na životní prostředí, společnost a správu, a proto jsme se zavázali přijímat odpovědné a udržitelné praktiky ve všech aspektech naší činnosti.

Environmentální aspekt:

 • Jako součást našeho přístupu k ESG odpovědnosti jsme se zavázali minimalizovat negativní dopad na životní prostředí. Přijímáme opatření ke snižování našeho ekologického vlivu.

Sociální aspekt:

 • Věříme, že silná a zdravá společnost je základem úspěchu. Proto se zavazujeme k podpoře sociálního rozvoje a péče o naše zaměstnance, zákazníky a komunitu, ve které působíme.

Správní aspekt:

 • Chceme být příkladem v oblasti etického řízení a transparentních obchodních praktik.

Tyto naše postoje se snažíme přenášet i na chování našich klientů naší poradenskou praxí.

Kontakty na poradce v systému poradenství ADVIGREEN společnosti AgroConsult Bohemia s.r.o.

Ing. Mojmír Severin (088/2003)
Akreditovaný poradce
tel: +420 602 963 079
email: severin@agroconsult.cz

Ing. Jiří Alina, Ph.D.
Ekonomické poradenství
tel: +420 602 317 457
email: alina@agroconsult.cz

Ing. Monika Severinová
Dotační poradenství
tel: +420 602 644 410
email: severinova@agroconsult.cz

Ing. Petr Rohlena
Dotační poradenství
tel: +420 725 032 578
email: rohlena@agroconsult.cz

Šárka Mašková
Koordinátor
tel: +420 380 427 919
email: maskova@agroconsult.cz

Ke stažení