Dotační poradenství

Na základě dřívějších zkušeností a aktivní spolupráce s příslušnými státními orgány jsme připraveni pomoci zemědělským podnikům v získání finančních prostředků z Programu rozvoje venkova.

 V rámci procesu získání dotace naše společnost nabízí komplexní poradenství od formulování myšlenek Vašich investičních záměrů, přes určení strategie podání projektu, organizaci výběrového řízení, až po proplacení dotace na účet žadatele.

V návaznosti na zkušenosti z řady úspěšně realizovaných projektů provádíme projektový a dotační management metodou stanovení kontrolních bodů.

Kontrolní body jsou zejména:

  • Hlídání termínu
  • Nastavení fakturačního přístupu
  • Kontrola dodržení předmětu projektu
  • Řízení rozpočtu uznatelných nákladů
Jak Vám můžeme pomoci?

Ať už máte jakoukoliv otázku, kontaktujte nás.