Vzdělávání

Smyslem naší činnosti je přinášet do sektorů, ve kterých působíme, zajímavá témata vzdělávání. Současná globalizace spojená s rychlými změnami vyžaduje po subjektech na trhu velké úsilí a pružné reakce. Jsme si vědomi, že právě vzdělávání má zásadní vliv na konkurenceschopnost firem i regionů, proto považujeme za svou povinnost se na zajištění vzdělávání podílet.

Jako se nám podařilo zpracovat témata koncepce zemědělských podniků a jejich strategií, tak pro své klienty přinášíme další zajímavá témata. Dbáme, aby vše bylo podloženo nejen mnohaletými zkušenostmi, ale i výzkumy a studiemi. Nutností je převoditelnost do každodenní praxe.

Zaměřujeme se na vzdělávání podnikatelů v zemědělství a lesnictví. Cílem našich vzdělávacích aktivit je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví. Pořádáme semináře, na které nejsme sami, neboť spolupracujeme s řadou významných stáních nebo privátních partnerů:

  • Státní zemědělský intervenční fond – SZIF – státní instituce v působnosti Ministerstva zemědělství, která zprostředkovává finanční podporu z Evropské unie a národních zdrojů.
  • MONETA Money Bank –  MONETA Money bank se pohybuje na českém trhu od roku 1997, vždy patřila mezi významné partnery firmy AgroConsult Bohemia. Moneta Money Bank patří mezi lídry financování českého zemědělství.
  • Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond – PGRLF a.s. – akciová společnost České republiky, jeden ze základních pilířů dotační politiky Ministerstva zemědělství.
  • Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský – ÚKZÚZ – správní úřad České republiky podřízený Ministerstvu zemědělství.
  • Ústav zemědělské ekonomiky a informací – ÚZEI – státní příspěvková organizace, znalecký ústav v oboru ekonomika, potravinářství a zemědělství.
Jak Vám můžeme pomoci?

Ať už máte jakoukoliv otázku, kontaktujte nás.