Strategický plán Společné zemědělské politiky na období 2023–2027 (dále jen „ SP SZP“) se
pro místní akční skupiny (dále jen „MAS“) otevírá 21. června 2023, odkdy bude zpřístupněna
funkcionalita Portálu farmáře pro generování a následné podávání Programového rámce SP SZP.

Podávání programových rámců je nastaveno na dvě období. První období potrvá od
21. června 2023 do 31. července 2023. Druhé období bude zahájeno 1. září 2023.

Zejména nově vzniklé MAS upozorňujeme, že pro administraci programových rámců musí být
MAS registrovaným uživatelem na Portálu farmáře, tedy musí mít zřízený přístup do Portálu
farmáře.

Formulář Programového rámce SP SZP najdou MAS přes navigační menu vlevo nahoře pod
odkazem „Nová podání“ v oddělení „Žádosti MAS“, kde je zobrazena dlaždice „LEADER 23+“, za
níž se nachází dlaždice „Programový rámec 23+“.

Zdroj: www.szif.cz