ZPŘESNĚNÍ PRAVIDEL PRO ŽADATELE

Dne 9. 12. 2016 schválil ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014–2020 pro 3. kolo příjmu žádostí. Zpřesnění se týká Obecných podmínek Pravidel pro všechny operace/záměry 3. kola příjmu žádostí, a to systému administrace zaregistrovaných Žádostí o dotaci. Zpřesnění navazuje na tiskovou zprávu vydanou Státním zemědělským intervenčním fondem dne 28. 11. 2016.

Konkrétně byly upraveny kapitoly 5.4., 5.5. a 5.7. Obecných podmínek Pravidel ve smyslu, že v rámci standardních termínů 3. kola bude administrována pouze část doporučených Žádostí o dotaci. Druhá část doporučených Žádostí o dotaci bude administrována až v rámci standardních lhůt pro 4. kolo příjmu žádostí – včetně dokládání příloh k Žádosti o dotaci (předběžně předpokládáme v květnu 2017). Tyto Žádosti byly v seznamech Žádostí zveřejněných v pátek 25. listopadu označeny jako „Čekatelé“.

Dále byla doplněna kapitola 1. Pojmy a zkratky o pojmy „Čekatel“ a „Náhradník“.

Aktuální znění Obecných podmínek Pravidel pro 3. kolo příjmu žádostí je k dispozici v elektronické podobě včetně verze v revizích v příloze níže a na webových stránkách www.szif.cz.

Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR