Zpráva o stavu zemědělství ČR 2021: Produkce zemědělského odvětví byla nejvyšší za posledních pět let a dosáhla 152,8 miliard korun

Produkce zemědělského odvětví byla v roce 2021 nejvyšší za posledních pět let
a dosáhla 152,8 miliard korun. Meziročně došlo stejně jako v předchozích letech
k nárůstu rostlinné produkce z 87,4 miliard korun v roce 2020 na 91,1 miliard korun
v roce 2021. Vyplývá to ze Zprávy o stavu zemědělství, kterou dnes projednala vláda.
„Výsledky souhrnného zemědělského účtu pro rok 2021 potvrzují nárůst hodnot většiny
hlavních ukazatelů nejen proti předchozímu roku, ale i ve srovnání s posledními pěti lety, a to
především díky růstu zemědělské produkce,“ řekl ministr Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Ceny
zemědělských výrobců v roce 2021 vzrostly o 6,9 %, a současně s tím rostly i ceny vstupů do
zemědělství s růstem o 5,9 %. Ceny průmyslových výrobců potravinářských výrobků, nápojů
a tabáku se zvýšily o 0,8 %. Spotřebitelské ceny se v průměru zvýšily rovněž o 0,8 % proti
roku 2020.
Podíl zemědělství na výdajích státního rozpočtu se v roce 2021 snížil o 0,26 procenta na 3,58
% v důsledku dalšího navýšení celkových veřejných výdajů rozpočtu. Celkové výdaje státního
rozpočtu se kvůli zavádění opatření souvisejících s epidemií covidu již v roce 2020 zvýšily, v
roce 2021 došlo k dalšímu meziročnímu zvýšení o 3,5 %. Výdaje státu do odvětví zemědělství
se v roce 2021 ve srovnání s rokem 2020 snížily o 5 % na 64,1 miliardy korun.
Počet zaměstnanců v zemědělství, lesnictví a rybářství se v roce 2021 proti předcházejícímu
roku velmi mírně snížil o 0,2 % a činil 93,2 tisíc zaměstnanců. Podíl zaměstnanců odvětví
na celkovém počtu zaměstnanců se však výrazně nezměnil a činil 2,34 %. Počet zaměstnanců
v samotném zemědělství (včetně myslivosti a souvisejících činností) se snížil na 78,7 tisíce,
jejich podíl na celkovém počtu zaměstnanců činí 1,98 %. Průměrná mzda v zemědělství v roce
2021 dosáhla 79 % průměru mezd v ČR.
Podíl zemědělství včetně lesnictví a rybolovu na hrubé přidané hodnotě v základních běžných
cenách (2,15 %) se meziročně prakticky nezměnil, což platí i pro samotné zemědělství (1,8
%). Pokračovalo postupné každoroční snižování celkové zaměstnanosti v zemědělství, když
podíl pracovníků na celkové zaměstnanosti klesá pod 2 %.
Obrat českého agrárního zemědělského obchodu se v roce 2021 navýšil o 6,9 % na 497,5
miliardy korun, vzhledem ke zvýšení hodnot exportu i importu. Hodnota dovozu se zvýšila o
19,1 miliardy korun, tj. o 7,6 %, na 270,0 miliardy korun, hodnota vývozu se zvýšila o 13,1
miliardy korun, tj. o 6,1 %, na 227,5 miliardy korun. Pasivní bilance českého agrárního
zemědělského obchodu se v roce 2021 v důsledku výraznějšího nárůstu dovozu, než vývozu
opět meziročně zhoršila, a to o 6,1 miliardy korun na 42,3 miliardy korun. Stupeň krytí dovozu
vývozem se ve stejné době snížil o 1,2 procenta na 84,3 % a podíl schodku na vývozu se
zvýšil o 1,7 procentního bodu na 18,7 % (zhoršení obou hodnot po výjimečném roce 2020).

 

Zdroj: www.szif.cz