Zemědělství mělo dobrý zisk, předchozí rok ale nepřekonalo

Zisk českého zemědělství byl vloni třetí nejvyšší od začátku tisíciletí. Dosáhl 21,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku, který přinesl rekordní výsledky, však poklesl o 5,4 %.

Zemědělská produkce činila bezmála 133 miliard korun. Největší část tvořily rostlinná produkce se 73,7 miliardy a živočišná produkce s podílem 51,4 miliardy korun. V rámci rostlinné produkce byly nejvýznamněji zastoupeny obiloviny a technické plodiny. V živočišné produkci převládalo mléko a chov prasat.

„Hodnota rostlinné produkce, která převažuje nad živočišnou, vloni ve srovnání s rokem 2016 klesla o 6,1 miliardy korun. Příčinou bylo především snížení hektarových výnosů u většiny plodin. Byly slabší sklizně kukuřice, řepky, pšenice i ovoce,“ zdůvodňuje ředitel odboru statistiky zemědělství ČSÚ Jiří Hrbek.

Na druhé straně se zvýšila produkce luskovin, protože významně vzrostla sklizňová plocha hrachu. Silnější sklizeň zaznamenala i cukrovka, jejíž cena se ovšem propadla a v důsledku mírně klesla i její produkce. Vyšší sklizeň a ceny přispěly k meziročnímu nárůstu produkce vinných hroznů.

„Pokud jde o živočišnou produkci, meziročně se výrazně zvýšila. Její hodnota vzrostla o 13 %, tj. o více než 5,9 miliardy korun. Bylo to dáno zejména výrazným nárůstem produkce a cen vajec a mléka,“ uvádí místopředseda ČSÚ Marek Rojíček. V živočišné produkci vzrostly všechny komodity, s výjimkou ovcí, koz a drůbeže.

Mezispotřeba, která je souhrnem nákladů v zemědělství, se podle předběžných údajů za rok 2017 mírně zvýšila o 2 %. Zlevnila hnojiva, krmiva i elektrická energie.

Odhadovaný objem vyplacených dotací na výrobu dál roste. Vloni dosáhl 32,5 miliardy korun, meziročně o 6,1 % více.  Největší objem zaujímaly dotační tituly Jednotná platba na plochu a Greening.

Další informace naleznete v publikaci Souhrnný zemědělský účet – předběžné výsledky 2017: https://www.czso.cz/csu/czso/souhrnny-zemedelsky-ucet-predbezne-vysledky-2017.

Odkaz na prezentaci z tiskové konference:

https://www.czso.cz/documents/10180/76871987/csu_tk_zemedelstvi_prezentace.pdf/2e32b1e6-d849-4480-9640-cedbcbff0afc?version=1.0

 

Zdroj: www.czso.cz