Ministerstvo zemědělství (MZe) 27. února začne přijímat přihlášky do soutěží o Ceny
ministra zemědělství pro nejlepší realizovaný výsledek výzkumu a experimentálního
vývoje a Ceny ministra zemědělství pro mladé vědkyně a vědce. Soutěžit mohou
s výzkumy týkajícími se zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodního hospodářství.
Výsledky vyhlásí ministr zemědělství během konání agrosalonu Země živitelka.

Ceny ministra zemědělství se udělují každoročně za nejlepší výsledky ve výzkumu
financovanému ze zdrojů MZe. Snahou je podpořit výsledky, které mají významný přínos pro
české zemědělství, potravinářství, lesnictví a vodní hospodářství.

„Bez vědy a výzkumu by nebyl možný pokrok. Aby výzkum takzvaně přinášel plody, musí
vycházet z požadavků praxe a jeho výsledky musí být aplikovatelné v běžném životě. Z tohoto
důvodu Ministerstvo zemědělství podporuje resortní výzkum, vývoj a inovace a na tyto činnosti
poskytuje také finanční prostředky. Soutěže o ceny ministra mají vědce zejména motivovat
k tvorbě kvalitních výstupů v daných tematických oblastech,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk
Nekula (KDU-ČSL).

Přihlášené výsledky mohou mít různá zaměření, například na dlouhodobé ukládání uhlíku
v zemědělské půdě, na prevenci hmyzích kalamit, na ochranu půdy před erozí, na zavádění
precizního zemědělství do praxe a mnohá další.

Soutěž, kterou MZe vyhlašuje ve spolupráci s Českou akademií zemědělských věd, začne
27. února, přihlášky se přijímají do 20. března. Vítězové budou vyhlášeni v srpnu na výstavě
Země živitelka, kde jim ocenění předá ministr zemědělství. Odměna za první místo je 100 tisíc
korun, projekty na druhém a třetím místě získají 80 a 60 tisíc korun. Zúčastnit se mohou
vědkyně a vědci se svými výsledky výzkumu a experimentálního vývoje. Předložené výsledky
budou hodnoceny zejména s ohledem na originalitu výsledku, uplatnitelnost a aktuálnost
řešeného tématu. Soutěžící mladé vědkyně a vědci musí být mladší 35 let. S ohledem na
sladění rodinného a pracovního života se vědkyním/vědcům prodlužuje stanovená hranice 35
let o dobu strávenou na mateřské/rodičovské dovolené.

Návrhy je možné podávat pouze elektronicky prostřednictvím datové schránky navrhovatele
do datové schránky Ministerstva zemědělství (zde).

 

Zdroj: www.szif.cz