K včerejšímu datu podalo jednotnou žádost 8 583 zemědělců, což
činí kolem 25 % z předpokládaného počtu 30 tisíc žadatelů. Žádost lze v řádném
termínu podat do pondělí 15. května výhradně přes Portál farmáře.

Žádost o zařazení do agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) zatím podalo přes
3 000 uchazečů. O zařazení do opatření ekologického zemědělství (EZ) požádalo přes
900 zájemců.

„Počty žadatelů jsou standardní jako v minulém roce, svědčí to o plynulém přechodu
na žádosti v rámci nové Společné zemědělské politiky prostřednictvím Portálu
farmáře, nepředpokládáme výrazné problémy,“ říká generální ředitel Fondu Petr Dlouhý.

Jednotnou žádost lze podat do 9. června 2023. Zájemci však musí počítat se sankcí 1 % za každý
pracovní den.

Ředitel Sekce řízení regionální politiky Miloš Jirovský doplňuje: “SZIF prostřednictvím svých
regionálních poboček poskytuje žadatelům součinnost a pomoc při podávání
jednotných žádostí. Proto, aby žadatelé přicházeli na naše pobočky připraveni a
s konkrétními dotazy, jsme v měsíci dubnu připravili a rozeslali dokument, který
obsahuje seznámení se se základními podmínkami opatření v rámci nové SZP a
upozorňuje na základní předpoklady a rozhodnutí, které by měl žadatel znát před
samotným podáním jednotné žádosti. V případě, že bude žadatel chtít využít pomoci
některého z našich 65 regionálních pracovišť, doporučujeme domluvit si telefonicky
konkrétní termín konzultace. Naši zaměstnanci jsou připraveni podat profesionální
pomoc a radu. Za SZIF mohu slíbit to, že věnujeme maximální možné úsilí našich lidí
pro asistenci našim žadatelům, tak aby pokud možno všechny žádosti byly podány
v řádném termínu.“

Příprava před podáním JŽ:
https://www.szif.cz/cs/CmDocument?rid=%2Fapa_anon%2Fcs%2Fdokumenty_ke_stazeni%2Fplatby_na
_zaklade_jz%2Fjz%2Fjz%2F1680682040506%2F1682065265945.pdf

Zdroj: www.szif.cz