V dubnu byl na tiskové konferenci v Praze zahájen propagační program „Půl talíře“ zaměřený na zvýšení
spotřeby čerstvé zeleniny a ovoce. Program bude v České republice probíhat po dobu tří let.

Plánovaná propagační opatření zahrnují akce jako PR aktivity, reklamu v tisku a na internetu, webové
stránky, aplikaci pro spotřebitele, prezentaci na sociálních sítích a edukační akce pro veřejnost.

Program byl schválen na konci roku 2022 Evropskou unií na základě návrhu programu předloženého
žadatelem Dobré družstvo.

Na realizaci programu přispěje Evropská unie spolufinancováním ve výši 70%, zbylou část bude hradit
žadatel.

Podrobné informace k programu naleznete na webových stránkách www.pultalire.cz.

Návrhy na propagační programy pro zemědělské produkty mohou způsobilí žadatelé předkládat na základě
ročního pracovního programu a výzvy k předkládání programů každoročně. Více informací k danému
opatření je uvedeno zde Propagace zemědělských produktů – Státní zemědělský intervenční fond (szif.cz)

Zdroj: www.szif.cz