Zahájení příjmu Žádostí o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka

V Praze dne 3. ledna 2017

Žádosti o platbu mimořádné podpory na snížení produkce mléka v rámci 1. kola se přijímají na centrálním pracovišti SZIF (dále jen „Fond“), Ve Smečkách 33, Praha 1, PSČ 110 00. Žádosti je nutné doručit na Fond v období od 3. 1. 2017 do 14. 2. 2017.

Podání žádostí je možné následujícími způsoby:

– Datovou schránkou

– Poštou

– Osobně na centrální pracoviště Fondu

– E-podatelnou s kvalifikovaným elektronickým podpisem

Žadatelem o platbu mimořádné podpory je producent mléka, který: 

– Podal Oznámení plánu snížení produkce mléka;

– Obdržel Sdělení o schváleném množství plánovaného snížení produkce mléka;

– Snížil svoji produkci mléka v redukčním období oproti referenčnímu období minimálně o 1 500 kg a maximálně o 50 % celkového množství mléka dodaného prvnímu kupujícímu v referenčním období a maximálně do výše schváleného množství plánovaného snížení produkce mléka uvedené ve Sdělení;

Výše podpory na 100 kg mléka nedodaného na trh činí 14 EUR. Přepočtový kurz je stanoven ke dni 10. 9. 2016 ve výši 27,022 Kč/1 EUR, tj. 3,78 Kč na 1kg mléka.

Formulář žádosti je k dispozici na webových stránkách Fondu https://www.szif.cz/cs/mp-snizeni-produkce-mleka

Na případné dotazy vám odpoví infolinka Fondu 222 871 871.