Zachovejme věrnost českému chmelu

Česká republika patří mezi největší světové pěstitele chmelu, většími pěstiteli jsou jen USA a Německo. V roce 2019 se u nás chmel pěstuje na výměře 5 004 ha a tradičně největší podíl ploh zaujímá Žatecký poloraný červeňák, následován odrůdami Sládek a Premiant. Ročně jde na export víc jak 60 % úrody produkce a chmel tak dlouhodobě vylepšuje zahraniční obchodní saldo s agrárními komoditami ČR. I tyto informace odzněly na Chmelařském dni ve Stekníku, který již tradičně uspořádal Chmelařský institut s.r.o. na svém účelovém hospodářství.

Chmelařský den otevřel jednatel Chmelařského institutu s.r.o. Ing. Josef Patzak, Ph.D., který konstatoval, že v letošním roce se očekává slušná úroda, srovnatelná s dlouhodobým průměrem. Celosvětově by měla být úroda vyšší o cca 2 000 tun a celkem se tak očekává 120 tis. tun produkce. Podle předsedy Svazu pěstitelů chmele České republiky Ing. Luboše Hejdy by letos měla být naše produkce kolem 6 300 tun suchého chmele. Očekává se, že tuzemská sklizeň začne okolo 20. srpna. Ve svém vystoupení na dále zdůraznil, že Český chmel je kvalitní a je o něj ze strany zpracovatelů trvalý zájem na všech kontinentech, a i proto se celosvětové jeho plocha zvyšuje. Meziročně se plocha pěstebních ploch zvýšila o 1 400 ha a v zemích IHGC dosahuje celkových 61 500 ha. Mgr. Zdeněk Rosa, MBA předseda Chmelařství družstvo Žatec, který se zúčastnil jednání IHGC ve Slovinsku, ve svém vystoupení představil závěry z tohoto kongresu.

Zástupce ÚKZUS informoval o údajích z registru. V Žatecké oblasti došlo k nárustu plochy chmele, celkem však v České republice došlo k lehkému úbytku, a to o 17 ha, což představuje poměrně bezvýznamných 0,34 %. Se zdravicí vystoupil také zástupce Ministerstva zemědělství ČR. Akce se zúčastnil také Ing. Zdeněk Jandejsek, CSc., prezident Agrární komory ČR, který v diskuzi odpověděl pěstitelům také na dotazy týkající se biologické ochrany chmele, ale i přípravy nového rámce Společné zemědělské politiky.

Mgr. Ing. Jarmila Dubravská, Phd., úřad AK ČR

ZDROJ: www.akcr.cz