Žádosti o podporu svých investičních plánů za téměř 10 miliard korun podali zemědělci
v 1. kole nové společné zemědělské politiky EU. Ministerstvo zemědělství (MZe) může
pokrýt zhruba polovinu všech požadavků ve výši 4,9 miliardy korun z unijního
a národního rozpočtu. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) zveřejnil seznamy
doporučených projektů 25. září.

Investiční projekty do zemědělství dostanou v rámci 1. kola společné zemědělské politiky
vyváženě rozvrženou pomoc. Rozdělení finanční obálky navrhlo MZe tak, aby byla podpořena
většina malých projektů s výdaji do 2 milionů korun v hospodářstvích do 150 hektarů. Větší
projekty a projekty větších zemědělců týkající se chovu skotu, prasat a drůbeže byly podpořeny
tak, aby úspěšnost žadatelů byla rovnoměrná. S ohledem na zákaz klecových chovů od roku
2027 budou podpořeny všechny projekty zaměřené na dobré životní podmínky nosnic, které
splní dotační podmínky.

„Podpora většiny malých projektů a rovnoměrné rozvržení podpory větších projektů je dobrou
zprávou pro posílení konkurenceschopnosti našich zemědělců. Zaměřili jsme se také na
podporu investic v menších podnicích, u kterých je velký potenciál rozvoje a je pro ně
obtížnější získat hotovost na rozšíření svého podnikání,“ řekl ministr zemědělství Marek
Výborný (KDU-ČSL).

V 1. kole v celkem 9 záměrech podali zemědělci na investiční projekty v živočišné a rostlinné
výrobě, chovu skotu, prasat, drůbeže, welfare drůbeže, ostatní živočišné výrobě a pěstování
révy vinné celkem 4 371 žádostí za 10 miliard korun. Ministerstvo zemědělství může pokrýt
zhruba polovinu všech požadavků, ve výši 4,9 miliardy korun z unijního a národního rozpočtu.

Dotační program spravuje pro MZe Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Ten celkem v
1. kole na všechny podpory (tedy nejen na zemědělské ale i na potravinářské investice,
podporu mladých zemědělců a inovace) zaregistroval 5 632 žádostí v hodnotě 13,3 miliardy
korun, a to na investiční i neinvestiční projekty. Zájemci o dotaci už dostali zprávu o výsledku,
uspokojeno bude 3 300 žádostí. Peníze se vyplácejí až po realizaci jednotlivých projektů, které
musí být dokončeny zpravidla do dvou let od podpisu dohody mezi platební agenturou a
žadatelem.

„Žadatelé, kteří se se svými projekty umístili pod čarou pro doporučení, budou mít další
příležitost v příštím roce na podzim. Vyplní pouze novou žádost a projektovou dokumentaci,
stavební povolení i další potřebné podklady, pokud budou platné, nemusí znovu obstarávat.
Budou tak dříve a lépe připravení,“ doplňuje Kateřina Adamcová,


Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio

Tumore prostatico: la prognosi in base a stadio, grado e rischio

ředitelka Sekce projektových
opatření PRV, OP Rybářství a Národních dotací, SZIF.

V 1. kole příjmu žádostí na rozvoj venkova podle Strategického plánu společné zemědělské
politiky 2023–2027 (SZP) mohli zemědělci a potravináři žádat o podpory na investice do
zemědělských podniků, zpracování produktů, zahájení činnosti mladých zemědělců, inovace
při zpracování produktů a zavedení výsledků výzkumu do zemědělské a potravinářské praxe.

Zdroj: www.szif.cz