Webináře k Jednotné žádosti 2022

Datum: 9.3.2022  9:00 – 12:00
Kategorie: Vzdělávací akce (konference, kurzy, přednášky atd.)

Dovolujeme si Vás jménem Ministerstva zemědělství pozvat na informační webináře k environmentálním opatřením PRV a přímým platbám před podáním jednotné žádosti v roce 2022 určené zejména pro zemědělské podnikatele.

Záměrem je poskytnout žadatelům o dotace ucelený přehled informací o jednotlivých nařízeních vlády a současných změnách pro jejich snadnější orientaci v aktuálních požadavcích na hospodaření, vyplňování jednotné žádosti a souvisejících tématech.

Účast na webinářích je bezplatná, přednášejícími budou gestoři opatření z Ministerstva zemědělství.

Webináře se uskuteční v termínech: 9., 23., 24., 29., 30. března a 5. a 6. dubna 2022. V případě zájmu o účast na webináři se registrujte na Vámi vybraný termín. Odborná část webináře bude nahrávána.

Zdroj: www.mze.cz