Výzkum pomůže tomu, aby se zemědělství v příštích letech ještě více zelenalo a inovovalo

Výzkum, vývoj a inovace v zemědělství, potravinářství, vodním hospodářství a lesnictví
se v příštích deseti letech soustředí na modernizaci, globální změny v biosféře a
ekologické zemědělství. Vyplývá to z Koncepce výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva
zemědělství na léta 2023-2032, kterou dnes projednala vláda. Do roku 2032 Ministerstvo
zemědělství (MZe) podpoří výzkum a vývoj částkou přibližně 15 miliard korun.
„Koncepce je připravená tak, aby v příští dekádě nasměřovala rezortní výzkum do oblastí,
které jsou aktuální, společensky potřebné a reagují na globální trendy. Materiál je v souladu
s národními i evropskými strategickými dokumenty,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula
(KDU-ČSL).
Vědecký výzkum se zaměří na tři klíčové oblasti: Bioekonomika, Smart zemědělství a Globální
změny v biosféře.
„Konkrétně chceme podpořit takový výzkum, který pomůže lepšímu stavu půdy, vody a lesů.
Zaměří se i na udržitelnou produkci potravin, pokroky ve veterinární medicíně, rostlinnou a
živočišnou produkci nebo biodiverzitu. Cíleně budeme podporovat například výzkum vedoucí
k minimalizaci chemie, hnojiv a antibiotik prostřednictvím technických zlepšení, ekologického
a také precizního zemědělství. Rozhodně se budeme zabývat i digitalizací zemědělství. Do
roku 2032 vydáme na zemědělský výzkum 15 miliard korun,“ uvedl Zdeněk Nekula.
Peníze jsou určeny výzkumným ústavům, vysokým školám i soukromým firmám. Podle nové
koncepce má MZe v plánu více propojit odborná pracoviště s firmami, které pak výsledky
prověří a uplatní v praxi. Novinkou je, že projekty budou moci být i dlouhodobější než doposud.
U složitějších výzkumných projektů zaměřených na zásadní a mezioborová témata bude doba
řešení až 6 let, místo dosavadních 3 roků. V oblasti zemědělského výzkumu by také měly být
lépe nastaveny spravedlivé podmínky odměňování a rovné podmínky pro výzkumné
pracovníky a pracovnice.
Koncepce navazuje na Zelenou dohodu pro Evropu a na strategii Od zemědělce ke
spotřebiteli, která prosazuje zdravé a ekologické potravinové systémy. Byla připravena ve
spolupráci s odborníky z České akademie zemědělských věd. Předkládaná koncepce
navazuje na Koncepci výzkumu, vývoje a inovací Ministerstva zemědělství na léta 2016-2022,
kterou schválila vláda 3. února 2016.

 

Zdroj: www.szif.cz