Výstava Země živitelka

Společnost AgroConsult Bohemia s.r.o. se v rámci výstavy Země živitelka objevila jako součást expozice MONETY Money Bank. Každoroční akce v Českých Budějovicích se konala od 24.9.-29.9. Zájem o výstavu předčil očekávání nejen ze stran zemědělců, ale i ze strany široké veřejnosti. Hodně tomu pomohl pozměněný koncept výstavy, který koresponduje více s jejím zaměřením a akceleruje potřebu zviditelnit české zemědělství a potravinářství.

Důraz byl kladen na kvalitní české potraviny. To jsme mohli pozorovat například v pavilonech, kde se prezentovali jednotlivý potravináři. Předposlední den výstavy byl ve znamení mnoha konferencí. Společnými jmenovateli byly diskuze na aktuální témata zemědělství a o budoucnosti nové SZP. Šlo především o otázky kolem navrhovaného zastropování přímých plateb. Toto téma je  v podmínkách našeho zemědělství velmi ožehavé. Agentura SZIF zase seznámila návštěvníky s detaily kolem čerpání prostředků v rámci 5.kola PRV, které proběhne už v říjnu.