Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal a zpracoval v letošním roce celkem 31 218 jednotných žádostí od farmářů a zemědělců, na jejichž základě administruje podporu v oblasti přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova. V rámci jednotných žádostí za rok 2023 vyplatí zemědělcům a farmářům okolo 30 mld. korun českých.

V letošním roce zahájí SZIF výplatu přímých plateb k 1. prosinci 2023. Do 30. června 2024 pak bude proplacena naprostá většina tedy přes 95 procent všech administrovaných žádostí.

Součástí nové Státní zemědělské politiky (SZP) tedy programového období 2023-2027 je několik
změn, o kterých jsme informovali počátkem letošního roku a byly zahrnuty i v příručce pro
žadatele k jednotné žádosti 2023. Důležitou novinkou je zavedení systému monitoringu
zemědělských ploch s využitím družic (AMS) v souladu s nařízením EU pro čerpání evropských
dotací, jehož implementace v roce 2023 je povinná pro všechny členské země.

V řádném termínu, tedy do 15. května 2023, přijal SZIF 29 930 jednotných žádostí. Zbylé
žádosti podali zemědělci v termínu do 9. června 2023, u těch je však již uplatněna sankce jedno
procento z dotačního nároku za každý pracovní den po řádném termínu podání.

Jednotná žádost je komplexním formulářem, jehož prostřednictvím podávají zemědělci v online
formě žádosti o opatření a dotační tituly v rámci přímých plateb a neprojektových opatření
Rozvoje venkova. Podává se výhradně přes Portál farmáře. Někteří žadatelé podají žádost
chybně respektive opakovaně, proto se liší počet žádostí a žadatelů.

Zdroj: www.szif.cz