Vyhodnocení žádostí o dotaci v rámci čtvrtého kola Programu rozvoje venkova

 Administrace čtvrtého kola Programu rozvoje venkova (PRV) je v plném proudu. Tentokrát jde o podporu projektových opatření na investice do zemědělských a lesnických podniků a také na inovace a projekty spolupráce. Plánovaná částka na podporu činí přes 1,7 miliardy korun. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) 22. května 2017 na svých webových stránkách zveřejnil seznamy projektů, u kterých doporučuje, nebo naopak nedoporučuje poskytnutí dotace.

Příjem žádostí na projekty byl ukončen 24. dubna. Včera se každý žadatel dozvěděl o zařazení své žádosti do obvyklých kategorií „Doporučen“, „Náhradník“ a „Nedoporučen“.

Zájem ze strany žadatelů byl opravdu velký. Ve 4. kole PRV bylo podáno 1 326 žádostí za téměř 2,3 miliardy korun. Největší zájem byl o operaci 6.1.1 Zahájení činnosti mladých zemědělců, těchto žádostí SZIF zaregistroval 478 ve výši necelých 600 milionů korun.

Po příjmu byly žádosti rozděleny do jedné z kategorií: „Doporučen“, „Náhradník“, „Nedoporučen“. Doporučeno bylo celkem 884 žádostí za více než 1,5 miliardy korun, v roli náhradníků je jich 189 za přibližně 420 milionů a nedoporučeno 253. Přehled žádostí podle těchto kategorií je k dispozici na webových stránkách www.szif.cz a www.eagri.cz v sekci Program rozvoje venkova 2014-2020, pod konkrétními operacemi.

V rámci 4. kola PRV budou zároveň administrovány také doporučené žádosti z 3. kola PRV, jejichž žadatelé byli v listopadu 2016 zařazeni do kategorie „Čekatel“, stejně tak jako dodatečně doporučené žádosti ze začátku dubna 2017. Jedná se o 1 442 žádostí v celkové hodnotě přes 1,6 miliardy korun. Uvedení žadatelé byli informováni e-mailem.

Žadatelé v kategorii „Doporučen“ a „Náhradník“ budou nyní dokládat přílohy k žádosti o dotaci, a to nejpozději do 3. července 2017. Zahájení schvalování žádostí 4. kola se předpokládá v listopadu 2017.
Zdroj: www.szif.cz