Vláda schválila podporu pojištění pro velké zemědělské podniky

Vláda odsouhlasila možnost státní podpory pojištění i pro velké zemědělské podniky. Program, který bude pod Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, ještě musí notifikovat Evropská komise. Na příští rok se v něm počítá s výdaji 115 milionů korun. Ministerstvo zemědělství počítá také s rozšířením podpory pojištění pro malé a střední podniky, státní podpora by měla stoupnout až na 65 procent ze současných 50 procent u hospodářských zvířat, mák by pak měl být zařazen mezi speciální plodiny. V tomto programu by mohli zemědělci dostat až 530 milionů korun.

Zavádíme od 1. ledna příštího roku podporu pojištění i velkých podniků,“ řekl po jednání ministr zemědělství Jiří Milek. Podle něj bylo v minulosti státem mylně interpretováno, že velké podniky státní podporu na pojištění získat nesmí. Malý a střední podnik nesmí mít víc jak 250 zaměstnanců a jeho roční obrat je nižší než 50 milionů eur (zhruba 1,3 miliardy korun). Jde o první krok pro zavedení tzv. Fondu těžko pojistitelných rizik. O jeho zavedení se hovoří již déle než desetiletí. Nejdřív ale chce stát vytvořit systém pojištění, kam se budou zvyklé hlásit jak malé, tak i velké podniky. Fond by měl podle Milka nejspíš začít fungovat od roku 2020. Do něj přispívající zemědělci by měli možnost získat odškodnění za klimatické jevy, proti kterým se běžně nepojišťuje, jako je například dlouhotrvající sucho.

V současnosti stát řeší zemědělské problémy například se suchem formou finanční kompenzace, kdy každý rok dává peníze ze státního rozpočtu podle rozhodnutí vlády. Například za loňské sucho získají zemědělci jako odškodnění dvě miliardy korun, za jarní mrazy by měli pěstitelé ovoce a školkaři dostat kompenzaci 208 milionů korun. Zemědělci budou muset předložit, že sucho jim zničilo alespoň 30 procent průměrné roční produkce, výše podpory přitom nepřesáhne 80 procent škod. Dále musí doložit doklad pojištění na alespoň polovinu výměry dané plodiny nebo na polovinu výměry zemědělského podniku. Pokud je nedoloží, zkrátí se kompenzace na polovinu. Peníze by se měly vyplácet na podzim.

 

 

 

Zdroj: www.zemedelec.cz