Vláda projednala návrh Ministerstva zemědělství na mimořádnou pomoc pro české
zemědělce. Ještě letos dostanou navíc národní dotaci ve výši 80 milionů korun, a to k
více než 163 milionům, které už mají zajištěny ze zdrojů Evropské unie. Mimořádná
pomoc tak dosáhne asi 243 milionů korun.

Mimořádné pomoci od Ministerstva zemědělství se dostane odvětvím, která jsou kvůli drahé
energii, krmivu a hnojivu a situaci na trhu v obtížné pozici. Celkem 243 milionů korun je
připraveno pro pěstitele ovoce, zeleniny, chmele a pro chovatele dojnic.

„Cílem našeho návrhu je zlepšit postavení našich pěstitelů a chovatelů na evropském trhu tím,
že jim včas vyplatíme podpory, jak to umožnila Evropská unie. Snahou je, aby se tímto
okamžitým opatřením zamezilo dalšímu zhoršení situace v zemědělských odvětvích, která
nyní čelí problémům, tedy v ovocnářství, zelinářství, sektoru chmele a chovu dojnic. Peníze
vyplatíme zemědělcům do konce ledna příštího roku,“ řekl ministr zemědělství Marek Výborný
(KDU-ČSL).

Ke třetímu evropskému balíčku mimořádné finanční podpory pro zemědělství, ve kterém
získala Česká republika více než 163 milionů korun, přidáme z národního rozpočtu další
peníze, konkrétně 80 milionů korun. S evropskou pomocí je to dohromady asi 243 milionů
korun.

Mimořádná podpora by měla být pro chovatele částečnou kompenzací za dotační programy
směřující na zlepšení životních podmínek v chovu skotu zrušené kvůli nutným úsporám
státního rozpočtu. Rozhodnutí o tom, kam bude směřovat mimořádná dotace, je podložené
rozborem aktuální situace, a tím, kde bude efektivní a zároveň nejvíce potřebná. Podporu bude
vyplácet platební agentura Ministerstva zemědělství Státní zemědělský intervenční fond.

Evropská komise již uvolnila celkem tři balíčky finanční podpory, které byly určené na
kompenzaci obtížné situace v zemědělství. Loni dostali zemědělci v ČR jako mimořádnou
pomoc 831 milionů korun z národního i evropského rozpočtu. Kladně bylo vyřízeno více než
2,5 tisíce žádostí chovatelů prasat, drůbeže a dojnic i pěstitelů brambor a jablek. Dotace
zemědělcům pomohly zmírnit škody způsobené nárůstem cen vstupů, jako byly zvýšené ceny
energií, krmiv a pohonných hmot.

Druhý balíček od Evropské komise byl určený na kompenzaci obtížné situace v pěti členských
státech u hranic s Ukrajinou. Ty se potýkaly se zvýšenými dovozy některých zemědělských
komodit z Ukrajiny, které tak způsobovaly narušení na vnitřním trhu. Třetí balíček pomoci v
celkové výši 330 milionů EUR je určen pro zbývajících 22 států EU.

Zdroj: www.szif.cz