Vláda ČR schválila pravidla nového programu poskytování podpory PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru

Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. připravilo zcela nový program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru, jehož pravidla pro poskytování podpor byla dnešním dnem schválena vládou ČR.

Během dnešního jednání vlády ve Strakově akademii byla projednána pravidla nového program PGRLF Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru. Tento program byl odsouhlasen a dále bude postoupen ke konečnému schválení Evropské komisi.

„Vsoučasné krizové situaci se ještě více ukázalo, jak zásadní význam tuzemské zemědělství a potravinářství má. Naší snahou proto nyní je přijímat opatření, která pomohou eliminovat budoucí ztráty. Dnes schválený program je tak jedním z nich. Pomůže zejména menším firmám, které potřebují rychle provozní peníze. Snažíme se dělat vše pro to, abychom zemědělce podpořili. A především, a to je důležité, abychom zajistili co největší potravinovou soběstačnost naší země,“ řekl ministr zemědělství, Miroslav Toman.

Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. na základě nastalých pandemických okolností spolupracoval na přípravě speciálního programu jednorázové a nevratné přímé podpory ve formě snížení jistiny u provozních úvěrů. Vyhověli jsme tak potřebám části malých a středních zemědělců, kteří se kvůli nečekaným okolnostem spojených s pandemií COVID-19 dostali mnohdy do obtížné situace. Tento program jim má pomoci snížit aktuální finanční zátěž spojenou s provozem hospodářství a doplňuje tak řadu dalších podpůrných nástrojů v dané situaci,“ doplnil předseda představenstva PGRLF, Vladimír Eck.

Program Provoz 2020 – snížení jistiny úvěru je určen pro malé a středně velké podnikatele v oblasti zemědělské prvovýroby, jejichž podnikání bylo zasaženo v souvislosti s pandemií COVID-19. Klienti budou moci zažádat o finanční podporu v maximální výši 150.000 Kč, která však nesmí přesáhnout 50 % z nesplacené výše jistiny úvěru.

Detailní informace o novém programu budou uveřejněny po schválení nového programu Evropskou komisí prostřednictvím tiskové zprávy na stránkách www.pgrlf.cz.

ZDROJ: www.pgrlf.cz