Veřejné konzultace Evropské komise k 17.05.2021

Konzultace
probíhá do:                                Téma veřejné konzultace


28.5.2021                                      Novelizace postupu pro změnu tradičních názvů v odvětví vína
Typ: Nařízení v přenesené pravomoci
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

Pravidla EU týkající se používání chráněných tradičních výrazů v odvětví vína byla v roce 2019
aktualizována. Po aktualizaci bylo v ustanoveních o změně tradičních výrazů zjištěno opomenutí. Cílem
této iniciativy je pozměnit tato ustanovení, aby bylo toto opomenutí napraveno. Ke konzultaci je možné
připojit se zde.


09.06.2021                                 Výroční zprávy o kontrolách a označování ekologických produktů
Typ: Prováděcí nařízení
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

Do 31. srpna každého roku musí členské státy EU předložit Komisi výroční zprávu o výsledcích úředních
kontrol z různých oblastí provedených v souladu s pravidly EU v předchozím roce. Jednou z těchto oblastí
je ekologická produkce.
Účelem této iniciativy je provést změnu týkající se dat a informací, jež mají být uvedeny v části zprávy
(na standardním formuláři), která se týká produkce a označování ekologických produktů. Ke konzultaci
je možné se připojit zde


09.06.2021                                  Biopotraviny – osvědčení pro hospodářské subjekty sídlící mimo EU a seznam
                                                      kontrolních orgánů a subjektů
Typ: Prováděcí nařízení
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

Vzhledem k tomu, že nové nařízení o ekologické produkci má vstoupit v platnost v roce 2022, stanoví
tato iniciativa:
– vzor osvědčení, které má být vydáváno certifikovaným hospodářským subjektům v zemích mimo
EU, a elektronický systém pro jeho vydávání
– seznam kontrolních orgánů a subjektů uznaných podle čl. 46 odst. 1 nařízení (EU) 2012/848,
které mohou provádět kontroly a vydávat osvědčení o ekologické produkci v zemích mimo EU.
Ke konzultaci je možné se připojit zde


09.06.2021                                 Zemědělské a potravinářské produkty EU – přezkum marketingové politiky
                                                     v EU i mimo ni
Typ: Návrh nařízení
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova

Evropské politika na podporu zemědělství pomáhá zemědělcům a potravinářskému průmyslu prodávat
jejich produkty na stále konkurenčnějším globálním trhu. Komise provádí přezkum této politiky s cílem
zvýšit její příspěvek k udržitelné produkci a spotřebě, a to v souladu s přechodem na stravu, která je
více založená na rostlinách, s menším obsahem červeného a zpracovaného masa a s větším množstvím
ovoce a zeleniny.
Ke konzultaci je možné se připojit zde


Více informací je možné nalézt na internetových stránkách Evropské komise (odkaz na stránky).

Zdroj: www.szif.cz