Veřejné konzultace Evropské komise k 07. 06. 2021

Téma veřejné konzultace


23.06.2021

Zemědělské a potravinářské produkty EU – přezkum marketingové politiky
v EU i mimo ni

Typ: Návrh nařízení
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova
Evropské politika na podporu zemědělství pomáhá zemědělcům a potravinářskému průmyslu prodávat
jejich produkty na stále konkurenčnějším globálním trhu. Komise provádí přezkum této politiky s cílem
zvýšit její příspěvek k udržitelné produkci a spotřebě, a to v souladu s přechodem na stravu, která je
více založená na rostlinách, s menším obsahem červeného a zpracovaného masa a s větším množstvím
ovoce a zeleniny.
Ke konzultaci je možné se připojit zde


02.07.2021

Přechod na síť údajů o udržitelnosti zemědělských podniků (FSDN)

Typ: Návrh nařízení
Téma: Zemědělství a rozvoj venkova
Tato iniciativa rozšíří oblast působnosti stávající sítě shromažďující údaje o zemědělských podnicích v EU
tak, aby zahrnovala údaje o jejich environmentálních a sociálních postupech. Díky tomuto novému sběru
údajů bude možné porovnávat výkonnost zemědělských podniků a poskytovat zemědělcům individuální
poradenství a pomoc.
Zlepší se tak udržitelnost podnikání zemědělců, včetně jejich příjmů, a to v souladu s cíli společné
zemědělské politiky, Zelené dohody pro Evropu a strategií „od zemědělce ke spotřebiteli“ a strategií v
oblasti biologické rozmanitosti.
Ke konzultaci je možné se připojit zde

Zdroj: www.szif.cz