Veřejná konzultace k propagační politice

Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci o propagační politice Evropské unie
pro zemědělské a potravinářské produkty.

Cílem veřejné konzultace je shromáždit názory na různé možnosti propagační politiky a jejích
nástrojů k zajištění toho, aby budoucí propagace potravin a zemědělských produktů podpořila
přechod k udržitelnějším potravinovým systémům a přiměla spotřebitele k vyvážené stravě,
přičemž by zároveň měla posílit globální konkurenceschopnost zemědělců a zemědělskopotravinářských podniků v EU. Konzultace navíc poskytne příležitost získat zpětnou vazbu
k různým možnostem zefektivnění implementačního modelu a stala se tak jednodušší
a efektivnější pro žadatele, provádějící organizace a vnitrostátní orgány.

Tato veřejná konzultace je součástí kontroly propagační politiky oznámené ve strategii Farm to
Fork, která by měla vést k udržitelné produkci a spotřebě a v souladu s tím k přechodu k rostlinné
stravě s menším podílem červeného a zpracovaného masa a větším podílem ovoce a zeleniny.

Přezkoumání politiky následuje po hodnocení dokončeném v roce 2020, které dospělo k závěru,
že tato politika přispěla ke zvýšení povědomí o vysokých standardech zemědělskopotravinářských výrobků EU a režimech jakosti uvnitř EU i na klíčových vývozních trzích.
Hodnocení rovněž naznačilo, že další propagační politika by mohla hrát důležitou roli při podpoře
přechodu k udržitelnějším potravinovým systémům EU.
K této konzultaci můžete přispět vyplněním online dotazníku: odkaz ZDE a to v termínu do 23. června 2021.

Zdroj: www.szif.cz