Vedra v tuto chvíli neohrožují půdní vláhu. Ta je zatím v normálu. MZe poskytlo v posledních letech na ochranu proti suchu 71,5 miliardy korun

Ministerstvo zemědělství (MZe) vydalo mezi lety 2016 až 2021 na opatření, která omezují
dopady sucha, přibližně 71,5 miliardy korun. Za pomoci dotací z MZe a EU se budují
rybníky, vodovody, kanalizace i závlahy. Současná vedra zatím neohrožují půdní vláhu,
která díky letošním jarním dešťům dosáhla normálu.
Současné horké počasí sice připomíná vedra z let 2015 a 2018, průběh teplot a srážek se ale
liší. Po letošním jarním suchu se deficit půdní vláhy díky dešťům na konci června a začátku
července vyrovnal na většině území k normálu, a zatím je situace příznivá. Počet tzv.
tropických dnů s teplotou 30 oC se nyní pohybuje v jednotkách, zatímco v roce 2018 jich bylo
47 a v roce 2015 celkem 44. Vysoké teploty vzduchu jsou příznivé pro žně, které postupují
rychleji než v minulých letech.
„Naše strategii pro boj se suchem je dlouhodobá. Pomáháme budovat různé typy opatření,
která pomáhají zmírňovat dopady extrémních teplot a zajišťují vodu pro obyvatele i
hospodářství. Například loni jsme takto podpořili výstavbu nebo obnovu 396 rybníků, přibližně
stejný počet to bude i letos. Do roku 2030 plánujeme vynaložit na tento typ podpory až 3,75
miliardy korun. Kvůli zajištění zásobování obyvatel pitnou vodou jsme do výstavby a
rekonstrukcí vodovodů a kanalizací v letech 2017 až 2021 přispěli 6 miliardami korun.
Programy na omezení sucha budou samozřejmě pokračovat i v příštích letech,“ řekl ministr
zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL).
Zásobování obyvatelstva pitnou vodou je nyní bez problémů, protože 50 % vyráběné pitné
vody zajišťuje na území České republiky 47 vodárenských nádrží, které jsou naplněny na více
než 75 %. Ani u zdrojů z podzemních vod se neprojevuje závažný deficit. Průtoky ve vodních
tocích jsou v různých povodích značně rozkolísané, podnormální hladina byla zaznamenána
v povodí horní Berounky, Labe od Vltavy po Ohři, dolní Ohře, Ploučnice, Opavy, Osoblahy,
horní Moravy, Bečvy a dolní Moravy.
Ke zlepšení klimatu a zadržování vody v krajině nepřispívají pouze opatření bezprostředně
spojená s vodou, ale i s lesy. Jejich obnova podpořená i dotacemi MZe byla v minulém roce
mimořádně úspěšná. Lesníci vysázeli rekordních 155,7 milionu listnáčů, zatímco jehličnanů
bylo 88 milionů sazenic. Zalesněná plocha dosahovala 49 791 hektarů, tedy o 9,5 tisíc hektarů
více než v roce 2020. Šlo o dosud nejvyšší hodnotu v novodobě historii České republiky.

 

Zdroj: www.szif.cz