Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přijal a zpracoval v letošním roce celkem 31 218 jednotných žádostí od farmářů a zemědělců, na jejichž základě administruje podporu v oblasti přímých plateb a neprojektových opatření Rozvoje venkova. Výplatu dotací na základě letošní Jednotné žádosti zahájí SZIF 1. prosince 2023, podpoří 29 827 zemědělců a farmářů. V rámci jednotných žádostí za rok 2023 vyplatí zemědělcům a farmářům okolo 30 mld. korun českých.

V roce 2023 tak s ohledem na náročnou implementaci nové Společné zemědělské politiky (SZP) nebudou zálohy na BISS poskytovány/vypláceny; platba dotace proběhne v rámci jediné platby. Harmonogram předpokládané administrace opatření. Jednotné žádosti je k dispozici ZDE. Do 30. června 2024 pak bude proplacena naprostá většina tedy přes 95 procent všech administrovaných žádostí.

Ze zveřejněného Harmonogramu předpokládané administrace opatření Jednotné žádosti za rok
2023–2024 vyplývá, že Státní zemědělský intervenční f ond (SZIF) plánoval zahájení vydávání
rozhodnutí platby BISS (Základní podpora příjmu pro udržitelnost) od 27. listopadu 2023.
V dostupné Příručce pro žadatele pro rok 2023 (JŽ 2023) i v tiskové zprávě SZIF ze dne 26. září
2023 je taktéž uvedeno, že platba BISS bude vyplácena od 1. prosince 2023. Inf ormace byla
zároveň opakovaně komunikována i nevládním organizacím na společných jednáních se SZIF,
se záměrem, aby o tom informovali své členy.

Součástí nové Společné zemědělské politiky (SZP) pro programové období 2023–2027 je několik
změn, o kterých jsme také inf ormovali počátkem letošního roku a byly zahrnuty v Příručce pro
žadatele k jednotné žádosti 2023. Důležitou novinkou je zavedení systému monitoringu
zemědělských ploch s využitím družic (AMS) v souladu s nařízením EU pro čerpání evropských
dotací, jehož implementace v roce 2023 je povinná pro všechny členské země.

Jednotná žádost je komplexním formulářem, jehož prostřednictvím podávají zemědělci v online
formě žádosti o opatření a dotační tituly v rámci přímých plateb a neprojektových opatření
Rozvoje venkova. Podává se výhradně přes Portál farmáře. Někteří žadatelé podají žádost
chybně respektive opakovaně, proto se liší počet žádostí a žadatelů.

zdroj: www.szif.cz