V příštím roce bude SZIF hospodařit se 42 miliardami korun

Vláda České republiky včera schválila „Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2020“. V příštím roce bude platební agentura hospodařit s částkou 42,2 miliardy korun, což je o 2,7miliardy více než rozpočet pro rok 2019.Navýšení oproti letošnímu roku je zejména z důvodu převodu Národních dotací na platební agenturu. Od nového roku je totiž bude proplácet místo Ministerstva zemědělství. Platební agentura Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) administruje a kontroluje opatření Společné zemědělské politiky, Společné rybářské politiky, podpory v rámci Národních dotací a zajišťuje také propagaci značek kvalitních potravin. V příštím roce bude rozpočet SZIF ve výši 42,2miliardykorun, z toho z kapitoly Ministerstva zemědělství obdrží 41,9 miliardy korun, 42,8 milionu korun představují ostatní příjmy a zápůjčka na intervenční nákupy činí 226,8 milionu korun. Na dotace v rámci Společné zemědělské politiky v roce 2020 připadne 36,5 miliardy korun.Největší částka je určena opět na přímé platby, na žádosti roku 2020 je vyčleněno více než 22,5 miliardy korun.Na dotace Programu rozvoje venkova se počítá s částkou přes 12,8 miliardy korun, přibližně 40 procent těchto finančních prostředků půjde na projektová opatření a 60 procent na neprojektová opatření, což jsou kompenzační platby. Téměř 1,2 miliardy korun je připraveno pro Společnou organizaci trhů. Národní dotace, které bude žadatelům od roku 2020 vyplácet SZIF, mají rozpočet 3,7 miliardy korun. Platební agentura zároveň spravuje značky kvalitních potravin: KLASA, Regionální potravina, BIO Produkt ekologického zemědělství a Ekologická produkce. Předpokládaná celková částka na jejich propagaci je 200 milionů korun, z toho podpora kvalitních potravin bude ve výši 120 milionů, na projekt Regionální potravina půjde 50 milionů a na značky BIO je vyčleněno 30 milionů. Na správní výdaje bylo přiděleno 1,7miliardy korun. Návrh rozpočtu SZIF na rok 2020 bude dále projednávat Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a následně schvalovat Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR.

ZDROJ: www.szif.cz