ÚKZÚZ: Informace pro zemědělce k hrabošům

Dne 25. 1. ústav zaktualizoval obecné informace k náhradě nákladů a ztrát společné pro MRO nařízená na jaře i na podzim 2020 a formulář Žádost o náhradu nákladů a ztrát vzniklých plněním mimořádných rostlinolékařských opatření podle § 76 zákona č. 326/2004 Sb. v záložce webu ÚKZÚZ Formuláře ke stažení-Náhrada majetkové újmy. Další informace jsou zde:

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/skodlive-organismy/hrabos-2020/informace-pro-zemedelce-hrabos.html

ZDROJ: www.zscr.cz