Trendem výzkumu je efektivní využití zemědělských vstupů a zmírňování změny klimatu. Ministerstvo vybralo výzkumné projekty na příští tři roky

Celkem 22 vědeckých a výzkumných projektů podpoří Ministerstvo zemědělství
v příštích třech letech v rámci Programu aplikovaného výzkumu na období 2017-2025
ZEMĚ. Nejčastěji se výzkumníci zaměří na možnosti efektivního využití zemědělských
vstupů týkající se snížení spotřeby pesticidů i hnojiv a na opatření, která přispějí ke
snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru zemědělství. Na výzkum poskytne MZe více
než 251 milionů korun.

Mezi tématy výzkumných projektů, na které v příštích třech letech přispěje MZe z programu
ZEMĚ více než čtvrt miliardou korun, je například snižování spotřeby pesticidů a hnojiv nebo
boj proti větrné erozi a vysušování krajiny.

„Chceme podpořit rozvoj takových metod hospodaření, které se zaměřují na efektivní využití
zemědělských vstupů týkající se zejména snížení spotřeby pesticidů a hnojiv, což považuji
v současné situaci ovlivněné konfliktem na Ukrajině za klíčové. Podpoříme i výzkum opatření
a zemědělských postupů, které přispějí ke snížení emisí skleníkových plynů ze sektoru
zemědělství. Prioritou je tedy výzkum metod hospodaření, které pomohou naplnit cíle v oblasti
ochrany klimatu i zlepšení stavu půdy a vody v ČR,“ řekl ministr zemědělství Zdeněk Nekula
(KDU-ČSL).

Mezi další podpořené projekty patří výzkum nových postupů pěstování ovocných druhů v
kombinovaném využití zemědělské půdy s výrobou a lokálním využitím elektrické energie z
obnovitelných zdrojů. Jde o příležitost pro zvyšování příjmů českých zemědělců a diverzifikaci
a stabilizaci sektoru a zároveň posílení ambice v cestě za energetickou soběstačností ČR.
Ve veřejné soutěži byl také vybrán projekt, který se bude zabývat prevencí vzniku kůrovcových
kalamit v lesích v období měnících se klimatických podmínek. Další z vybraných projektů má
za cíl zkoumat správnou distribuci při rozvozu pokrmů, aby se zajistila vyšší bezpečnost
potravin při přepravě hotových pokrmů ke spotřebiteli.

Podporu MZe směřuje také na výzkum větrné eroze a vysušování krajiny, čištění pitné a
závlahové vody a hodnocení ekologického a konvenčního zemědělství z pohledu jejich
dopadů na ekosystémové služby.

Celkem do programu ZEMĚ přihlásily výzkumné instituce 88 projektů, z nichž MZe vybralo 22
podle aktuálních i dlouhodobých cílů českého zemědělství.
V minulosti už program ZEMĚ pomohl finančně výzkumu, který vedl k vyvinutí metod na
odhalení falšování medu a máku setého. Pomohl rovněž při vytvoření aktuální mapy bonitace
půd v České republice.

Kompletní seznam vybraných projektů v programu ZEMĚ najdete zde:

https://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-zeme-1/verejna-soutez-vyhlasena-v-roce-2022/vyhlaseni-vysledku-verejne-souteze/

Vyhlášení výsledků veřejné soutěže (Poradenství a výzkum, eAGRI)

Zdroj: www.szif.cz