SZIF začíná vyplácet podporu VCS, zahrnuje mimo jiné i cukrovou řepu a zeleninu s vysokou pracností

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spouští vydávání
rozhodnutí na dobrovolnou podporu vázanou na produkci (VCS). Ta směřuje k citlivým
sektorům, které se potýkají s určitými obtížemi. Přitom jsou důležité z hospodářských,
sociálních nebo environmentálních důvodů.
Součástí VCS je také cukrová řepa a zeleninové druhy s vysokou a velmi vysokou pracností.
Právě u těchto 3 titulů VCS bylo zahájeno vydávání rozhodnutí. Letos si o dotaci na cukrovku
požádalo 878 žadatelů, mezi které se rozdělí téměř 460 milionů korun. Sazba pro rok 2020 je
7 712,13 na jednotku.
Pokud jde o zeleninové druhy, podpora se týká zeleniny s vysokou pracností a velmi vysokou
pracností. O dotaci na prvně jmenovanou požádalo 117 pěstitelů. Poputuje mezi ně téměř
14 milionů korun. SZIF dále obdržel 318 žádostí na zeleninu s velmi vysokou pracností, v rámci
této podpory se rozdělí přes 88 milionů korun.
Sazby uvedených plateb:
VCS – Zelenina s vysokou pracností 3 958,72 na hektar
VCS – Zelenina s velmi vysokou pracností 11 311,63 na hektar
Žadatelé se mohou pro urychlení výplat doplatků vzdát práva na odvolání. To je možné provést
přes Portál farmáře v části Ostatní podání. Případně lze využít formulář „Prohlášení o vzdání se
práva odvolání“, který je na webových stránkách www.szif.cz / JEDNOTNÁ ŽÁDOST, v sekci
„Ke stažení“, ve složce Jednotná žádost.
SZIF letos zasílá rozhodnutí o poskytnutí dotace primárně do datových schránek, nebo na Portál
farmáře. Pouze v případě, že žadatel nemá datovou schránku, ani přístup k účtu na Portálu
farmáře, doručí mu rozhodnutí pošta. Žadatelé, kteří potřebují obnovit přístup do Portálu farmáře
SZIF/eAgri, najdou potřebné informace na https://www.szif.cz/cs/faq.
Pro případné dotazy je k dispozici infolinka SZIF na telefonním čísle 222 871 871 nebo e-mailu info@szif.cz.