SZIF začal přijímat žádosti o dotaci u dotačního programu 20.E. Zlepšení životních podmínek v chovu vykrmovaných býků v rámci Národních dotací

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) spustil 17. května
2021 v rámci Národních dotací příjem žádostí o dotaci dotačního programu 20.E.
pro sledované období 2021. Žádosti musí být ze strany žadatelů podány do 31. května
2021.

Pro všechny dotační podprogramy (20.E.b., 20.E.c., 20.E.d., 20.E.e. a 20.E.f) je v důsledku
schválení notifikace dotačního programu 20.E. ze strany Evropské komise v průběhu února 2021
zkráceno sledované období. Toto sledované období je stanoveno od 1. 6. 2021 do 30. 9. 2021.
Zároveň jsou v návaznosti na danou skutečnost pro jednotlivé podprogramy sníženy sazby
dotace. Dotační podprogram 20.E.a. není pro sledované období 2021 vyhlášen.

S případnými dotazy se mohou žadatelé obrátit na infolinku SZIF 222 871 871 nebo e-mail
info@szif.cz.

Zdroj: www.szif.cz