SZIF vyplatil včelařům na dotacích téměř 50 milionů korun

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) letos vyplatil
chovatelům včel celkem 49 666 729 korun. Ukončil tak první rok nového tříletého
včelařského programu na podporu chovu včelstev pro období 2020 až 2022. Objem
vyplacených finančních prostředků byl z padesáti procent tvořen z prostředků EU a
z padesáti procent z rozpočtu ČR.
Letošní 15. říjen byl konečným termínem pro výplatu dotací za období od 1. srpna 2019 do
31. července 2020. Prostředky přidělené na dotace pro uvedené období pokryly veškeré nároky
chovatelů včel a dotace byla poskytnuta všem, kteří splnili podmínky pro její přiznání,
v nekrácené výši.
Finanční podpora se týkala pěti různých opatření: Technická pomoc, Boj proti varroáze,
Racionalizace kočování včelstev, Úhrada nákladů na rozbory medu a Obnova včelstev. Dotace
mají širokou škálu uplatnění – od pořizování léčiv proti varroáze, nákupu vybraných zařízení na
kočování včel, technická zařízení až po vzdělávací akce a mnohé další.
Přehled prostředků vyplacených v roce 2020:
Opatření Vyplaceno v milionech Kč
Technická pomoc 28,134
Boj proti varroáze 13,735
Racionalizace kočování včelstev 1,641
Úhrada nákladů na rozbory medu 0,760
Obnova včelstev 5,397
Celkem 49,667

ZDROJ: www.szif.cz