SZIF vyplácí doplatek k Jednotné platbě na plochu

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) dnes začal vyplácet
doplatek k nejrozšířenější zemědělské dotaci – SAPS. Rozhodnutí se zálohou ve výši
70 % fond vydával od 17. října. Letošní sazba Jednotné platby na plochu je 3 213,91
korun na hektar. Na zálohách a doplatcích Fond mezi žadatele rozdělí přes 11,4
miliardy korun.

„Pro zjednodušení administrace a výplaty bez zbytečného odkladu jsme letos vydali pouze jedno
rozhodnutí – na zálohu i následný doplatek,“ uvádí Ing. Josef Miškovský, ředitel Odboru přímých
plateb a environmentálních podpor. SZIF vyplatí většině žadatelů doplatky v průběhu prosince.
Současně zahájil SZIF vydávání bez zálohových rozhodnutí žadatelům, kterým dosud nebylo
vydáno rozhodnutí se zálohou.

Letos bylo podáno více než třicet jedna tisíc žádostí. K dnešnímu dni fond vydal přes 29 tisíc
zálohových rozhodnutí a zemědělci dostali přes 7,4 miliardy korun.

Jednotná platba na plochu je nejrozšířenější zemědělská dotace. Z dotačních titulů se proto
vyplácí jako první. Zemědělci o ni mohou požádat v průběhu dubna a května prostřednictvím
tzv. Jednotné žádosti.

 

Zdroj: www.szif.cz