SZIF v letošním roce přijal Jednotnou žádost od 30 324 žadatelů

V pátek 10. července byl definitivně ukončen příjem Jednotné
žádosti 2020. Celkem podalo žádost 30 324 žadatelů, kterým Státní zemědělský
intervenční fond (SZIF) jako administrátor žádostí vyplatí téměř 32 miliard korun.
Řádný termín pro podávání žádostí skončil 15. června, tedy o měsíc později, než
v uplynulých letech. K prodloužení termínu došlo z důvodu pandemie Covid-19.
Podávání Jednotných žádostí 2020 bylo zahájeno 8. dubna. Žádosti bylo možné podat
i po řádném termínu ukončení příjmu, a to až do 10. července, tyto žádosti už podléhaly sankci
ve výši 1 % z celkové dotace za každý pracovní den. Žádosti o zařazení do Agroenvironmentálněklimatických opatření a Ekologického zemědělství již po 15. červnu nebylo možné podat.
I přes komplikace způsobené pandemií byl v letošním roce zájem žadatelů o dotace velký.
V řádném termínu podalo žádost 30 148 žadatelů, po termínu ještě dalších 176 žadatelů. Drtivá
většina žádostí byla podána prostřednictvím Portálu farmáře, jednalo se o více než 99,7%
žádostí.
V současné době startuje administrace žádostí. Předpokládaný harmonogram výplat jednotlivých
podpor Jednotné žádosti 2020 bude zveřejněn na webových stránkách www.szif.cz v průběhu
srpna. Sazby jednotlivých dotačních titulů spadajících do Jednotné žádosti pak budou uveřejněny
do konce října.
Zálohu ve výši 70% na nejrozšířenější zemědělskou dotaci – Jednotnou platbu na plochu (SAPS)
začne SZIF vyplácet v listopadu 2020.

ZDROJ: www.szif.cz