SZIF přijímá žádosti k 6. kolu Programu rozvoje venkova

Dnes startuje jarní kolo Programu rozvoje venkova 2014–2020. Pro zájemce je připraveno 13 operací, které podpoří investice do zemědělských a lesnických podniků, mladé zemědělce a také inovace a projekty spolupráce za více než 1,6 miliardy korun. Žádosti administruje Státní zemědělský intervenční fond (SZIF).

Příjem žádostí 6. kola Programu rozvoje venkova (PRV) bude probíhat od 3. dubna (8 hodin) do 23. dubna 2018 (13 hodin) prostřednictvím Portálu farmáře. Na projekty jarního kola je připraveno přes 1,6 miliardy korun.

Pravidla pro poskytování dotace a postup pro vygenerování a zaslání žádosti jsou k dispozici na webových stránkách www.szif.cz, v sekci Program rozvoje venkova 2014–2020, vždy pod konkrétním opatřením v části Ke stažení. Na Portálu farmáře jsou zároveň v instruktážních listech v záložce Ke stažení uvedeny detailní postupy týkající se vyplnění a podání žádosti.

Za programové období 2014–2020 v Programu rozvoje venkova SZIF doposud vyplatil 30,3 miliardy korun, z toho na projektová opatření 4,4 miliardy a na neprojektová opatření téměř 26 miliard (údaj ke konci března 2018).

 

Zdroj: www.szif.cz