SZIF přijal přes 30 tisíc Jednotných žádostí 2017

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) přináší shrnutí každoročního příjmu Jednotných žádostí. Definitivní termín jejich podání uplynul v pátek 9. června. Prostřednictvím formuláře Jednotná žádost mohou čeští zemědělci žádat o dotace hned na několik opatření najednou, a to v rámci přímých plateb a neprojektových opatření Programu rozvoje venkova. Celkem bylo letos podáno přes 30 tisíc žádostí, na které by mělo být vyplaceno přibližně 30,2 miliardy korun.

Řádný příjem Jednotných žádostí 2017 probíhal od 10. dubna do 15. května. Kdo však termín nestihl, měl ještě pětadvacetidenní lhůtu na pozdní podání do 9. června. V tomto případě však už žadatel musí počítat se sankci ve výši 1 % za každý pracovní den.

Z aktivit SZIF zaujímají platby, o které se žádá prostřednictvím Jednotné žádosti, největší podíl v objemu vyplácených finančních prostředků. Na Jednotnou žádost 2017 je připraveno přibližně 30,2 miliardy korun, ale celková částka se bude odvíjet podle kurzu české koruny k euru k 30. září 2017. SZIF přijal celkem 30 692 žádostí. Drtivá většina byla podána prostřednictvím Portálu farmáře, jednalo se o téměř 98 % žádostí.

Příjem žádostí je ukončen, startuje jejich administrace. Předpokládaný harmonogram výplat jednotlivých podpor Jednotné žádosti 2017 bude zveřejněn na webových stránkách www.szif.cz na přelomu června a července. Očekáváme však, že bude probíhat obdobně jako u loňských žádostí, tzn., že první budou vypláceny dotace na SAPS, rozhodnutí by se měla vydávat od listopadu. Posledním dotačním titulem, který se bude v rámci Jednotné žádosti 2017 vyplácet, pak bude podpora na Dobré životní podmínky zvířat.

„Administraci loňských žádostí lze považovat za úspěšnou,“ uvádí Martin Šebestyán, ředitel SZIF. SZIF rozhodnutí k platbám vydával v kratším časovém intervalu, než avizoval v harmonogramu, a to dokonce v řádu několika týdnů. Díky tomu se zrychlily výplaty. „Máme zpětnou vazbu od nevládních zemědělských organizací, že průběh administrace vnímají dobře a že si naší práce v této oblasti váží,“ doplňuje M. Šebestyán. Věříme, že i Jednotná žádost 2017 bude probíhat stejně dobře jako ta loňská.

Sazby přímých plateb a Přechodných vnitrostátních podpor budou zveřejněny do 30. listopadu 2017, sazby dotací neprojektových opatření Programu rozvoje venkova jsou uvedeny v příručce pro žadatele u Jednotné žádosti.

Zdroj: www.szif.cz