SZIF přijal přes 3 tisíce žádostí na sucho

O kompenzaci škod za loňské sucho projevili zemědělci velký zájem. Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, jich přijal přes 3 tisíce.

Na pomoc zemědělcům, jejichž úrodu v loňském roce zasáhlo sucho, probíhal od 18. do 29. června příjem žádostí, které budou dopady nepříznivého počasí kompenzovat. Nárok na odškodnění mají pěstitelé tržních a krmných plodin, kterým se v důsledku sucha snížila produkce plodin o více než 30 procent v porovnání s průměrem posledních tří let.

Žádost si podalo 3 232 zemědělců, předpokládaný celkový požadavek žadatelů se pohybuje ve výši 1,16 miliardy korun.

V současné době začala probíhat kontrola žádostí a práce jednotlivých škodních komisí. V závislosti na variantách, které žadatelé zvolili při podání žádosti o dotaci a počtu plodin, bude administrace probíhat minimálně do konce září 2018. Snahou SZIF bude po kontrolách a šetřeních škodních komisí předávat žádosti na Ministerstvo zemědělství průběžně v co nejkratších termínech. Ministerstvo poté začne vydávat rozhodnutí a následně dotace vyplácet.

Pro žadatele je připraveno dvousazbové odškodnění:

  1. a) při poškození plodin v rozsahu větším než 30 %, max. však 50 % – sazba ve výši do 10 % normativních nákladů,
  2. b) při poškození v rozsahu větším než 50 % – sazba ve výši do 20 % normativních nákladů.

 

V souvislosti s příjmem žádostí upozornil SZIF na svých webových stránkách, že pojistitelnost trvalých travních porostů vůči klimatickým jevům byla ověřena u pojišťoven zaměřujících se na zemědělské pojištění, které potvrdily, že i trvalé travní porosty jsou pojistitelné, např. proti krupobití. Pokud tedy žadatel nemá sjednané pojištění trvalých travních porostů minimálně proti krupobití, požadavek na dotaci se sníží o 50 %.

Zdroj: www.szif.cz