SZIF informuje, že Investice do zemědělských podniků v rámci 7. kola PRV mají nově i kategorii Náhradník

U Investic do zemědělských podniků v 7. kole Programu rozvoje venkova (PRV) byla dodatečně stanovena kategorie Náhradníků. Přibližně 400 dalších žadatelů dostalo šanci, aby po projektech, které z různých důvodů neuspějí, mohli realizovat svůj záměr.

  1. listopadu zveřejnil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), který žádosti administruje, na svých webových stránkách výsledek žádostí pro 7. kolo Programu rozvoje venkova. Žadatelé se dověděli, zda jejich projekt postoupil a byl doporučen, nebo naopak nebyl doporučen. Zároveň platební agentura informovala, že v rámci podzimního kola nebude kategorie Náhradník.

Kategorie Náhradník však byla z rozhodnutí Ministerstva zemědělství dodatečně stanovena, a to pouze pro Investice do zemědělských podniků (operace 4.1.1) v celém rozsahu. U této operace se s ohledem na aktuální stav vyčerpání rozpočtu už žádný příjem žádostí v programovém období 2014—2020 nepředpokládá, zatímco u ostatních operací ano. Z tohoto důvodu byly investice do zemědělských podniků rozšířeny o dalších 400 „náhradních“ projektů. O které se konkrétně jedná, se žadatelé dovědí na www.szif.cz pod konkrétní operací. Náhradníci u operace 4.1.1 nahrazují standardně projekty z kategorie Doporučen, které budou v průběhu administrace vyřazeny.

Stanovení Náhradníků je v souladu s potřebou efektivního využití prostředků z nezrealizovaných projektů v rámci předchozích kol příjmu žádostí, které se vrací do rozpočtu operace. Pro Náhradníky 7. kola PRV platí stejné termíny jako pro doporučené žadatele, do 5. března 2019 je zapotřebí prostřednictvím Portálu farmáře doložit přílohy k Žádosti o dotaci. Na Investice do zemědělských podniků bylo pro 7. kolo vyčleněno 2,6 miliardy korun. Opatření je zaměřeno na zvýšení konkurenceschopnosti zemědělských podniků. Účelem projektových opatření PRV je přispět k dosažení konkurenceschopného zemědělství, potravinářství a lesnictví a také přispět k dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji. V rámci 7. kola PRV přijal SZIF 3 969 žádostí, z toho na operaci 4.1.1 jich bylo 2 703.

Zdroj: www.szif.cz