Webové stránky Ministerstva zemědělství (MZe) a dalších institucí zemědělského
rezortu neslouží jen odborné veřejnosti, ale všem občanům. Poskytují cenné rady o
potravinách, jejich složení, o péči o lesy, rostliny a nabízejí i programy pro školy nebo
informují o zajímavých místech pro výlety.

Stovky tisíc návštěvníků využijí každoročně bezplatné weby zemědělského rezortu, které jsou
zaměřené i na poskytování populárně-naučných informací. Stránky připravují zaměstnanci
MZe i dalších rezortních institucí a průběžně je aktualizují. Mnohé obsahují interaktivní prvky,
jako jsou mapy, soutěže nebo hry.

Mezi už zavedené weby patří například Potraviny na pranýři, které informují o výsledcích
kontrol potravin Státní zemědělské a potravinářské inspekce. Lidé můžou využít i stránky
věnované kvalitě potravin, jejich složení a potravinovém značení na webu MZe.

„Stránek o kvalitě potravin je na internetu mnoho, bohužel ne všechny přinášejí seriózní a
pravdivé informace. U našich stránek bezpecnostpotravin.cz nebo viscojis.cz má čtenář jistotu,
že zde najde údaje, které jsou relevantní, podpořené vědeckými výzkumy a sepsané
specialisty na dané obory,“ řekl Jindřich Fialka, vrchní ředitel Sekce potravinářské MZe.
Užitečným pomocníkem s orientací v kvalitních potravinách jsou weby akademiekvality.cz,
regionalnipotravina.cz, eklasa.cz nebo myjsmebio.cz. Lesy ČR zase na svých stránkách
nabízejí tipy na zajímavé výlety i s mobilní aplikací. Rady pěstitelům a zahrádkářům najde
veřejnost na webu Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.

Informace o užitečných webech zveřejní MZe jako seriál na svých sociálních sítích Facebook
a Instagram. Zajímavé stránky určené i pro veřejnost jsou například tyto:

www.viscojis.cz – vše o potravinách
www.viscojis.cz/teens – vše o potravinách pro školy, učitele a studenty
www.bezpecnostpotravin.cz – složení potravin a varování před riziky
www.potravinynapranyri.cz – aktuální informace o závadných potravinách
registr ekologických podnikatelů (eagri.cz)– ekozemědělci a výrobci biopotravin
www.myjsmebio.cz – vše o biopotravinách
zatřídění vína (eAGRI) – přehled o každé lahvi zatříděného vína
https://eagri.cz/public/web/mze/farmar/registr-vinic/sudove-vino.html – registrované prodejny
www.lesnipedagogika.cz – vědomosti o lesích zábavnou formou
www.klubnoveholesa.cz – tipy na výlety a akce v lesích
www.regionalnipotravina.cz – to nejlepší z našich regionů
www.eklasa.cz – zaručená kvalita
www.akademiekvality.cz – jak poznat kvalitní potraviny
domů > Úvodem | Rostlinolékařský portál (eagri.cz) – ochrana rostlin před chorobami a škůdci
vyhledávání v Databázi odrůd / Státní odrůdové knize (eagri.cz) – rady o odrůdách
registr přípravků na ochranu rostlin (eagri.cz) – čím léčit rostliny
https://eagri.cz/public/app/eagriapp2/RHPub/ – jak poskytnout rostlinám výživu

 

Zdroj: www.szif.cz