Spuštění portálu Farmáře pro 3. kolo příjmu žádostí programu rozvoje venkova 2014-2020

V Praze dne 4. října 2016

Dne 4. října 2016 byla spuštěna funkcionalita Portálu Farmáře pro možnost vygenerování a předvyplnění Žádosti o dotaci Programu rozvoje venkova v rámci 3. kola příjmu žádostí (období 2014 – 2020).

Postup podávání Žádostí o dotaci je popsán v Pravidlech pro žadatele pro 3. kolo příjmu žádostí – Obecné podmínky, kapitola 5. Žádost o dotaci – zejména kapitola 5.2. Podání Žádosti o dotaci. V souladu s odkazem v Pravidlech pro žadatele, je na webových stránkách www.szif.cz zveřejněn Podrobný postup pro vygenerování a zaslání Žádosti o dotaci přes Portál Farmáře (SZIF POSKYTUJE –> Program rozvoje venkova 2014 – 2020 –> sekce „KE STAŽENÍ“ –> složka „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV – projektová opatření (3.kolo)“; zároveň zveřejněno i na Portálu Farmáře – sekce „Žádosti PRV – projektová opatření“ –> záložka „Ke stažení“ –> „Dokumenty – 3. kolo příjmu žádostí“ –> „Postupy administrativních kroků Žádostí PRV-projektová opatření“). V souladu s Pravidly pro žadatele budou na těchto místech postupně zveřejňovány „Podrobné postupy“, které se týkají dalších kroků administrace žádostí.

Informace k vyplňování formuláře Žádosti o dotaci jsou uvedeny v Instruktážních listech pro vyplňování Žádosti o dotaci (k jednotlivým operacím 3. kola příjmu žádostí) – Instruktážní listy jsou k dispozici v „Menu“ Žádosti o dotaci (v záhlaví formuláře), nebo na Portálu Farmáře – sekce „Žádosti PRV – projektová opatření“ –> záložka „Ke stažení“ –> „Dokumenty – 3. kolo příjmu žádostí“.

Pro úplnost uvádíme, že příjem žádostí 3. kola příjmu žádostí (možnost odesílání Žádostí o dotaci prostřednictvím Portálu Farmáře) probíhá od 11. října 2016 od 8 hodin do 31. října 2016 do 13 hodin.

 

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor projektových opatření rozvoje venkova